Gestió Integral Empresa Vila-Real

Gestió Integral Empresa Vila-Real Benjamín Beltrán li ofereix un servei excepcional de la millor qualitat en matèria de gestió i assessorament a Autònoms i PIMES. Donem emplenament a totes les obligacions formals de l’empresa en matèria fiscal, laboral, comptable, jurídica i mercantil.   ¡Ocupi del seu negoci! …i deixi’ns fer a nosaltres tot el treball necessari per […]

Assessoria Comptable

Gestió Comptable Vila-real Qualificats professionals, i els programes informàtics més avançats de el sector, ens permeten l’elaboració d’una comptabilitat precisa i ajustada a les seves necessitats, amb la qual tractarem d’aconseguir la millor fiscalitat possible. Comptabilitats, anàlisi d’estats financers, emissió d’informes. Legalització llibres oficials. Dipòsit Comptes Anuals. Elaboració de balanços i informes filial- sucursal a […]

Auditoria Socio-Laboral Vila-Real

Auditoria Sociolaboral Vila-real CONTRACTACIÓ LABORAL Contractes de treball en general i contractació d’alts directius. Pactes d’exclusivitat, no competència i confidencialitat. Estrangeria. ASSESSORIA EN RECURSOS HUMANS Sistemes retributius. Plans de pensions i previsió social complementària. Polítiques i protocols de conducta. Prevenció de riscos laborals. NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I RELACIONS LABORALS Pactes i acords d’àmbit col·lectiu. Convenis col·lectius. […]

Assessoria Jurídica-Mercantil

Solucions legals per a tots els clients Departament Jurídic Mercantil a Vila-real ofereix serveis d’assessorament i consultoria legal i judicial, tant en l’àmbit empresarial com personal, abastant diferents branques i especialitats de el Dret. El client trobarà en el nostre despatx, paquets complets de serveis per a solucionar tots els tràmits derivats de la seva […]

Assessoria Jurídica-Laboral

Assessoria Jurídica-Laboral Vila-real A través d’un equip de professionals identificat amb els principis de el client, ofereix un assessorament integral que cobreix totes les necessitats empresarials en l’àmbit de les relacions laborals, utilitzant sistemes avantguardistes que permeten major comoditat per al client i una perfecta aplicació de les obligacions legals vigents. Contacta’ns Assessorament i gestió […]

Assessoria Fiscal

Assessoria Fiscal Vila-real L’assessorament i gestió fiscal d’empreses i particulars és dut a terme per professionals titulats, que acumulen anys d’experiència en la matèria. La prestació dels nostres serveis es realitza de forma personalitzada i adaptant-se a les necessitats precises dels nostres clients, buscant en tot moment racionalitzar les càrregues impositives dins el marc de […]