Asesoría Jose Benjamín Beltran i Miralles

pagina servicios mercantil en Villarreal

Assessoria Fiscal

L’ assessorament i gestió d’empreses i particulars portat a cap per professionals titulats, que acumulen anys d’experiència en la matèria. La prestació dels nostres serveis es realitza de forma especialitzada i adaptant-se a les necessitats dels nostres clients,buscant en tot moment de racionalitzar les càrregues impositives dins del marc de legislació aplicable.
ASSESORAMENT I GESTIÓ FISCAL
 • Planificacions tributàries i pre-tancaments.
 • Declaracions fiscals:
  • Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF).
  • Impost sobre Societats.
  • Pagament fraccionat: estimació directa i estimació objectiva (mòduls).
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
  • Impostos especials.
  • Impost sobre Transmissions Patrimonials.
  • Impost sobre Successions.
  • Retencions i pagaments a comte de impostos.
 • Prestacions telemàtiques.
 • Certificacions tributàries.
 • Resolució de consultes.
 • Informació sobre normatives, resolucions i sentencies d’interès per als nostres clients.
 • Preparació, revisió i tramitació d’escrits i consultes dirigides a l’Administració Tributària.
PROCEDIMENTS TRIBUTÀRIS
 • Atenció de requeriments.
 • Comprovació en gestió tributària.
 • Aplaçaments, fraccionaments i compensació de deutes.
 • Inspeccions fiscals.
 • Recursos en via administrativa.
 • Comprovacions de valor.
ESPECIALITZACIONS EN MATÈRIA FISCAL
 • Operacions de reestructuració empresarial: fusions, escissions ,canejament de valors i aportacions no dineràries.
 • Grups empresarials: estructura holding, consolidació.
1
¿ Necesitas ayuda ?
Hola 👋,
¿ En qué podemos ayudarte ?