Asesoría Jose Benjamín Beltran i Miralles

pagina servicios fiscal en Villarreal

Descarrega aquí el Calendari Laboral de Castelló de 2021

Les empreses han de confeccionar anualment (conforme al que es disposa en el Conveni Col·lectiu aplicable) el calendari laboral s’exposarà en lloc visible en  el seu centre de treball.

A les festes assenyalades per a la Comunitat valenciana, cal afegir les 2 de caràcter local de cada municipi i en el seu cas, els dies que el Conveni aplicable establisca com no laborable

El temps de treball es computa  tant al començament com al final de la jornada diària  el treballador/a  es trobe en el lloc de treball habitual

L’empresa podrà distribuir de manera irregular al llarg de l’any el 10% de la jornada de treball, en tot cas es respectaran els descansos legals i es preavisarà al treballador amb una antelació mínima de 5 dies.

calendario laboral 2021