Asesoría Jose Benjamín Beltran i Miralles

Fins al 30 de març es pot modificar la base de cotització com a autònom

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització de l’Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 30 de març. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 d’abril de 2021.

Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzar. Aquesta decisió és molt important ja que d’ella depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió de jubilació.

Benjasse Vila-real

Atenció. L’elecció que es faci de la quota serà molt important, ja que aquest és el paràmetre que marca la quantia de les prestacions que rebrà l’autònom en cas de malaltia, accident, atur, maternitat o jubilació.

Li recordem que des del 2018.01.01, s’estableix que els autònoms podran canviar de base de cotització fins a 4 vegades a l’any, triant una altra dintre dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici (el dia primer d’abril , juliol, octubre i gener). Fins llavors, només es permetien 2 canvis a l’any (abans de l’1 de maig, amb efectes des del primer de juliol següent, i abans de el primer de novembre, amb efecte des del primer de gener de l’exercici següent).

Així doncs, els autònoms que desitgin canviar la seva quota des de l’1 d’abril, hauran de realitzar el canvi a la base de cotització abans de l’31 de març. Dada crucial per a milers de treballadors per compte propi que segueixen presentant caigudes superiors a l’60% en la seva facturació.

Altrament, amb tota modificació a la base que vulguin realitzar els autònoms més enllà de març, caldrà esperar al començament de el tercer trimestre, és a dir fins al juliol, perquè es faci efectiu el canvi.

A més, també pot demanar que la quantia per la qual cotitza es vagi incrementant automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncia a aquest increment, la qual cosa ha de comunicar també abans de l’ 1 d’abril.

La sol·licitud de canvi base de cotització en el règim especial de treballadors autònom pot sol·licitar atraves del nostre despatx porfesional BENJASSE ASSESSORS I CONSULTORS.

Si està interessat en consultar o modificar la base de cotització (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible, ja que finalitza el termini

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir a l’respecte.

Una cordial salutació,