Asesoría Jose Benjamín Beltran i Miralles

pagina servicios mercantil en Villarreal

Assessoria Fiscal Vila-real

L’assessorament i gestió fiscal d’empreses i particulars és dut a terme per professionals titulats, que acumulen anys d’experiència en la matèria. La prestació dels nostres serveis es realitza de forma personalitzada i adaptant-se a les necessitats precises dels nostres clients, buscant en tot moment racionalitzar les càrregues impositives dins el marc de la legislació fiscal aplicable.

Asesoría Fiscal Especialistas Castellón Benjamín Beltran Villarreal

Assessorament i gestió fiscal

 • Planificacions tributàries i pre-tancaments.
 • Presentacions telemàtiques.
 • Certificacions tributàries.
 • Informació sobre normativa, resolucions i sentències d’interès per als nostres clients.
 • Preparació, revisió i tramitació d’escrits i consultes dirigides a l’Administració Tributària.
 • Resolució de consultes.
 • Declaracions fiscals:
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
  • Impost sobre Societats
  • Pagament fraccionat: estimació directa i estimació objectiva (mòduls)
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
  • Impostos especials
  • Impost sobre Transmissions Patrimonials
  • Impost sobre Successions
  • Retencions i pagaments a compte d’impostos

PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

 • Atenció de requeriments.
 • Comprovacions en gestió tributària.
 • Ajornaments, fraccionaments i compensacions de deutes.
 • Inspeccions fiscals.
 • Recursos en via administrativa.
 • Comprovacions de valor.
Asesoría Fiscal Especialistas Castellón Benjamín Beltran Villarreal

ESPECIALITZACIONS EN MATÈRIA FISCAL

 • Operacions de reestructuració empresarial: fusions, escissions, bescanvi de valors i aportacions no dineràries.
 • Grups empresarials: estructura holding, consolidació.

Comentarios de Nuestros Clientes

Las opiniones de nuestros clientes son muy importantes para nosotros, nos animan y nos ayudan a mejorar cada día. 

Gracias a Benjamín Beltran pudimos fusionarnos con otra empresa de Villarreal. Pudimos restructurar la empresa correctamente. Muy recomendable y cercano.

Ana Romero
Fiscal
abril 22, 2021

Benjamín asesoro a mi empresa de Villarreal con estructura Holding sobre la tributación de impuestos. Muy contentos.

Javier Rodríguez
Fiscal
abril 22, 2021

Nos resolvió todas las consultas relacionadas con la fiscalidad de mi empresa en Villarreal. Gran profesional.

Alvaro Gaya
Fiscal
abril 22, 2021

Calificación de Promedio de5 en un total de19 Calificaciones

Asesoría Fiscal por Pueblo