Asesoría Jose Benjamín Beltran i Miralles

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)
BENJAMIN BELTRAN ASSESSORS I CONSULTORS SL, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a
disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions
disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç
Electrònic (LSSICE), BOE Núm 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les
condicions d’ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i
compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos
d’aplicació.
BENJAMIN BELTRAN ASSESSORS I CONSULTORS SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus de
informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en
coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient la publicació al lloc web
de BENJAMIN BELTRAN ASSESSORS I CONSULTORS SL.
1. DADES IDENTIFICATIVES
Nom de domini: benjasse.com
Nom comercial: BENJAMÍ BELTRAN
Denominació social: BENJAMIN BELTRAN ASSESSORS I CONSULTORS SL
NIF: B12927570
Domicili social: ……………………………………….. …
Telèfon: ………………………………………… ..
e-mail: ………………………………………. ….
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic):
2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres
elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat de l’
RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. tots els
continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i
industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús,
explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part de l’
RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets
de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a l’RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web,
pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia
que pogués suscitar respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de
benjasse.com.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i
industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat
alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat
intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el
correu electrònic chelo.cortes@benjasse.com.
3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc
web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.
Ús de Cookies
Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’
ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades
imprescindibles per al correcte funcionament i visualització de el lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot
cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l’acabar la
sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no es
s’utilitzaran per a la recollida dels mateixos.
Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el
navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per
exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o
concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar
per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc., sent en aquests
casos galetes prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies
prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per
impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta
informació.
Política d’enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no
pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix
cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de
qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic,
procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les
autoritats competents el contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però
no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que
permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l’RESPONSABLE. sense
això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots
els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau,
bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional,
els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc
web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata
a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el
correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores a el dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major,
catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.
adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini
utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest
es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat de l’servidor que permet el
posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin
conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de
visites, el punt d’accés, etc.
4. Llei aplicable i jurisdicció
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les
activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les
parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els
Jutjats i Tribunals propera a VILA REAL.