Asesoría Jose Benjamín Beltran i Miralles

Ajudes per a autònoms pel Covid a la Comunitat Valenciana

Requisits i com sol·licitar-les.

La Generalitat va aprovar les ajudes d’emergència als autònoms afectats per la pandèmia el 2021.

Segons el document oficial, el propòsit de l’subsidi és “reduir els efectes adversos dels efectes de les mesures d’excepció que s’han de prendre des de l’anunci de la pandèmia i l’anunci de l’estat d’alerta. Activitat econòmica per COVID-19.”

Els treballadors autònoms afectats per la pandèmia poden sol·licitar assistència, sempre que hagin rebut l’assignació especial de la seguretat social COVID-19 al gener, febrer o 2021.

És requisit bàsic qualsevol prohibició imposada per l’article 13, apartats 2 i 3 de la Llei nº 38/2003, de 17 de novembre, de posseir residència econòmica a la Comunitat Valenciana i en persones físiques o entitats.

Pel que fa a la suma de l’assistència, dependrà de si el treballador és el beneficiari durant els mesos de gener i febrer, o només durant un dels dos mesos:

  • Durant gener i febrer de 2021, cada beneficiari de l’Assignació especial de la Seguretat Social Covid-19 rebrà un màxim de 300 euros.
  • Durant gener o febrer de 2021, cada beneficiari de l’Assignació especial de la Seguretat Social Covid-19 rebrà un màxim de 150 euros.
Asesoría contable Castellón Benjamín Beltran Villarreal

El termini de sol·licitud de subvencions començarà a les 09:00 hores de el 15 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 23:59 hores de l’28 de febrer de 2021. El tractament es realitzarà a través del web de la Generalitat:

  • Primer, sol·liciti la data i hora de presentació de la sol·licitud seleccionant l’opció “Cita prèvia per a sol·licitud d’assistència per a aquest programa” en línia.

  • Després s’enviarà una sol·licitud, que requereix una signatura electrònica.
ayuda económica autónomo hostelería

Pot consultar tota la informació sobre aquesta assistència i el detall dels documents necessaris o tràmits de tràmit en el DOGV el 9 de febrer de 2021. El DOGV va publicar l’aprovació de la base fiscalitzadora i va brindar assistència directament als treballadors per part de l’agència autònoma, el beneficiari de la suspensió de Covid-19.