Asesoría Jose Benjamín Beltran i Miralles

pagina servicios fiscal en Villarreal

Descarrega aquí el Calendari Laboral de Vila-real de 2023

Les empreses han de confeccionar anualment (d’acord amb el que disposa el Conveni Col·lectiu aplicable) el calendari laboral s’exposarà en lloc visible al seu centre de treball.

A les festes assenyalades per a la Comunitat valenciana, cal afegir les 2 de caràcter local de cada municipi i, si escau, els dies que el Conveni aplicable estableixi com a no laborable si escau.

El temps de treball es computa tant al començament com al final de la jornada diària el treballador/a es trobi al lloc de treball habitual.

L’empresa podrà distribuir de manera irregular al llarg de l’any el 10% de la jornada de treball; en tot cas, es respectaran els descansos legals i es preavisarà al treballador amb una antelació mínima de 5 dies.

calendario laboral 2021